Thứ bảy, 22/06/2024, 18:15
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 50/2022

Lịch làm việc tuần 50/2022

Số kí hiệu LLV 50/2022
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 50 (từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022)
 
THỨ HAI ngày 12/12/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham dự các hoạt động tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2022 (đến hết ngày 13/12/2022).
- Địa điểm: Tại tỉnh Quảng Ninh.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương dự công bố Quyết định kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Địa điểm: Tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
THỨ BA ngày 13/12/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh tham gia đoàn kiểm tra hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2022 (Cả ngày).
- Địa điểm: Tại huyện Bù Đốp.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ ngày 14/12/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Họp Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh thông qua báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Trung ương.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Nghe Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước báo cáo tiến độ tổ chức Lễ hội “Bình Phước chào năm mới 2023”.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 15h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Đội kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội tỉnh (Giao Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Thành viên Đội kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội tỉnh (Giao Thanh tra Sở thông báo).
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ 14h00 Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung đi làm việc với UBND thị xã Phước Long trao đổi, thống nhất về vị trí, phương án hỗ trợ tổ chức không gian trưng bày văn hóa - du lịch vùng Đông Nam Bộ tại thị xá Phước Long và công  tác tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" (Giao Phòng QLDL và Phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung ).
- Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.
- Cùng đi: Trưởng phòng QL TDTT Huỳnh Thiên Tịnh; Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL; Đơn vị tư vấn sự kiện (Giao Phòng QLDL mời).
THỨ NĂM ngày 15/12/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp về công tác quy hoạch cán bộ (điều chỉnh giai đoạn 2021 - 2026)
(1) 08h00 Họp Ban Giám đốc Sở
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
(2) 08h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng thuộc Sở, Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Bí thư Chi đoàn cơ sở.
(3) 09h00 Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ủy viên BCH Đảng bộ.
(3) 09h30 Họp Ban Giám đốc Sở

- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.

2/ 10h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:  
  1/  Giám đốc Trần Văn Chung
(1) 14h00 Chủ trì họp thông qua tác phẩm sáng tác biểu tượng (logo) giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" (Lần 3, Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung).
 - Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Mời dự: Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Phước Long (Giao phòng QLTDTT mời).
- Thành phần: Các phó Giám đốc Sở: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; Trưởng các đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng QLTDTT, Thanh tra Sở, Trung tâm HL&TĐTDTT, Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương, Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền và Viên chức Trung tâm VH Nguyễn Quốc Việt.
(2) 15h30 Chủ trì họp duyệt kịch bản Chương trình nghệ thuật Lễ hội giao thừa Mừng Đảng mừng xuân Quý Mão năm 2023 và Chương trình nghệ thuật khai mạc, bế mạc giải việt dã leo núi Bà Rá năm 2023 (Giao Đoàn Ca múa nhạc dân tộc chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; Trưởng các đơn vị: Phòng QLVH, Phòng QLTDTT, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh và các thành phần liên quan của Đoàn.
2/ 16h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Thị ủy Phước Long.

- Địa điểm: Thị ủy Phước Long.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU ngày 16/12/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp nghe phòng Quản lý du lịch báo cáo xây dựng dự thảo Kế hoạch triển thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Giao Phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý du lịch.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp về công tác quy hoạch cán bộ (điều chỉnh giai đoạn 2021 - 2026)
(1) 14h00 Họp Ban Giám đốc Sở
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Chuyên viên Lê Văn Núi.

(2) 14h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng thuộc Sở, Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Bí thư Chi đoàn cơ sở.
(3) 15h00 Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ủy viên BCH Đảng bộ.
(3) 15h30 Họp Ban Giám đốc Sở

- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở, Chuyên viên Lê Văn Núi.
2/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chunh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp triển khai công tác đón tiếp Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh Jeollanamdo - Hàn Quốc.

- Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ BẢY ngày 17/12/2022:
  1/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh tham dự các hoạt động tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2022 (đến hết ngày 20/12/2022).
- Địa điểm: Tại tỉnh Quảng Ninh.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
 

 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 132 | lượt tải:42

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 973 | lượt tải:199

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1183 | lượt tải:215

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 781 | lượt tải:120

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1854 | lượt tải:261
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay6,634
  • Tháng hiện tại230,313
  • Tổng lượt truy cập9,157,674

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây