Thứ bảy, 22/06/2024, 17:58
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 50/2023

Lịch làm việc tuần 50/2023

Số kí hiệu LLV 50/2023
Ngày ban hành 09/12/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 50 (từ ngày 11/12/2023 đến ngày 16/12/2023)
 
 
THỨ HAI ngày 11/12/2023:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp đánh giá công chức, viên chức năm 2023 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên Lê Văn Núi.
2/ 09h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp thống nhất nguồn vốn thuê trạm biến áp phục vụ cho hoạt động vận hành Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo 138/CP do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp giám định tư pháp theo Quyết định trưng cầu giám định số 189/QĐ-ĐCSHS ngày 07/12/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng (Giao Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Giám định viên tư pháp: Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương, Giám đốc Thư viện tỉnh Vũ Ngọc Bích; Giám định viên theo vụ việc: Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương, Thanh tra viên Huỳnh Văn Thắng.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
THỨ BA ngày 12/12/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở năm 2023 (Cả ngày).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
2/ 08h00 Bí thư Chi bộ Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở năm 2023 (Cả ngày).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ.
3/ 08h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng đi khảo sát thực tế tại Di tích quốc gia sân bay quân sự Lộc Ninh.
- Địa điểm: Di tích sân bay quân sự Lộc Ninh.
- Cùng đi: Chuyên viên Lê Văn Năm và các thành phần liên quan của Bảo tàng tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên họp chuyên đề). Nội dung 3: Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy khóa X về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
 
THỨ ngày 13/12/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h30 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên Chi bộ Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh năm 2023.
- Địa điểm: Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
2/ 08h00 Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh năm 2023.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
3/ 08h00 Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên Chi bộ Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh năm 2023.
 - Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
4/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ dự và làm việc với UBND thị xã Bình Long kiểm tra công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên phòng QLTDTT, đại diện Thanh tra Sở.
 
Chiều:  
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên Chi bộ Thư viện tỉnh năm 2023.
- Địa điểm: Thư viện tỉnh.
3/ 14h00 Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên Chi bộ Bảo tàng tỉnh năm 2023.
 - Địa điểm: Bảo tàng  tỉnh.
4/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ dự và làm việc với UBND huyện Hớn Quản kiểm tra công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: UBND huyện Hớn Quản.
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên phòng QLTDTT, đại diện Thanh tra Sở.
 
THỨ NĂM ngày 14/12/2023:  
Sáng:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp thực hiện quy trình công tác cán bộ
(1) 08h00 Hội nghị tập thể lãnh đạo lần (1)
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
(2) 08h30 Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Ủy viên BCH Đảng bộ Sở.
(3) 09h30 Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2)
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
(4) 10h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt về nhân sự được tập thể lãnh đạo giới thiệu ở bước 3
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Ủy viên BCH Đảng bộ Sở; Chủ tịch Công Đoàn cơ sở; Bí thư Chi Đoàn cơ sở.
(5) 11h00 Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 3)
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
2/ 09h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp xem xét bố trí thiết chế Thư viện tỉnh (Giao Thư viện tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo: Số lượng công chức, viên chức, người lao động; nhu cầu bố trí trụ sở để thực hiện thiết chế Thư viện).

- Địa điểm: Tại trụ sở Chi cục Văn thư – Lưu trữ cũ và Phòng họp Sở Xây dựng.
- Cùng dự: Giám đốc Thư viện tỉnh Vũ Ngọc Bích.
 
Chiều:    
  1/  Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp nghe UBND thành phố Đồng Xoài báo cáo Phương án thiết kế Đường hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 (lần 2).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp nghe Sở Xây dựng Báo cáo, thông qua phương án thiết kế, kiến trúc hạng mục 02 cây cầu bắc qua hồ Suối Cam thuộc dự án Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn 2).
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
4/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong dự Hội thảo khoa học cấp tỉnh: Đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu thị trường tại tỉnh Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp 1, Trường Chính trị tỉnh.
5/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 
THỨ SÁU ngày 15/12/2023:  
Sáng:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì
(1) 08h00 Họp bàn thống nhất biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Địa điểm ghi dấu Chiến thắng Phước Long ngày 6-1-1975 (phường Long Thủy, thị xã Phước Long) (Giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung và tham mưu mời các thành phần liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa; Đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.
(2) 09h00 Họp bàn thống nhất biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Hưng Lập Tự (phường Phú Đức, thị xã Bình Long) (Giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung và tham mưu mời các thành phần liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa; Đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.
(3) 10h00 Họp bàn thống nhất biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Cuộc nổi dậy của đồng bào S’tiêng - xã Phú Riềng chống thực dân Pháp ngày 25/10/1933 (xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) (Giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung và tham mưu mời các thành phần liên quan).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý Văn hóa; Đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.
3/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc với Tập đoàn Trường Tươi và công ty CP Lữ hành tổ chức sự kiện về việc tổ chức Caravan Famrip Mời bạn về Bình Phước - Tam long hội tụ (Giao phòng QLDL chuẩn bị

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Lãnh đạo phòng QLDL, Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha.
4/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ
(1) 07h00 Dự Lễ phát động ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
- Địa điểm: UBND xã Tân Thành, huyện Bù Đốp.
(2) 08h00 Dự và làm việc với UBND huyện Bù Đốp kiểm tra công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đốp.
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên phòng QLTDTT, đại diện Thanh tra Sở.
5/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp trực tuyến Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
6/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐTDTT dự Lễ Khai mạc giải bóng chuyền nam truyền thống huyện Đồng Phú năm 2023.
- Địa điểm: Trung tâm VH-TT huyện Đồng Phú.
 
Chiều:    
  1/ 17h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự liên hoan nhân dịp Hội nghị tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Sở Nội vụ.
- Địa điểm: Sở Nội vụ.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo phòng QLVH.
3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
4/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ dự và làm việc với UBND huyện Lộc Ninh kiểm tra công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: UBND huyện Lộc Ninh.
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên phòng QLTDTT, đại diện Thanh tra Sở.
5/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền đại diện lãnh đạo: Trung tâm Văn hóa tỉnh và Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh dự họp triển khai kế hoạch tổ chức Chương trình “Xuân Chiến sĩ” năm 2024 tại huyện Lộc Ninh.
- Địa điểm: Hội trường phòng giao ban 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
6/ 17h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLDL dự Lễ khánh thành cổng chào và ra mắt HTX du lịch cộng đồng Suối Giai, xã Tân Lập.
- Địa điểm: Tại HomeStay Biển Dừa Suối Giai (Đường bờ đập Suối Giai).
 
THỨ BẢY ngày 16/12/2023:  
Chiều:    
 
1/ 16h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo Trung tâm HL&TĐTDTT dự Lễ Bế mạc giải bóng chuyền nam truyền thống huyện Đồng Phú năm 2023.
- Địa điểm: Trung tâm VH-TT huyện Đồng Phú.
 
 


 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 132 | lượt tải:42

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 973 | lượt tải:199

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1183 | lượt tải:215

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 781 | lượt tải:120

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1854 | lượt tải:261
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay6,634
  • Tháng hiện tại230,227
  • Tổng lượt truy cập9,157,588

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây