Thứ bảy, 26/11/2022, 20:51
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ
Chinh phục đỉnh cao Bara

Lịch làm việc tuần 50

Lịch làm việc tuần 50

Số kí hiệu LLV502021
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 50 (từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021)
 
 
THỨ HAI ngày 13/12/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc online tại nhà (cả tuần).
3/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền lãnh đạo Văn phòng Sở dự Hội nghị tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.  
Tối:    
  1/ 19h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì duyệt chương trình kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bình Phước (1997 - 2022); Đón chào năm mới 2022 (Giao Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa; Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Phi Long; Ban lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động Đoàn Ca múa nhạc dân tộc.
 
THỨ BA ngày 14/12/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp kiểm điểm đảng viên Trần Đại Chính; kiểm điểm cấp ủy viên Đảng ủy; đánh giá, xếp loại bổ sung đảng viên năm 2021; xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 (giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; đảng viên Trần Đại Chính.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc: Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 15/12/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung;  Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nội dung: Nghe Đơn vị tư vấn lập quy hoạch báo cáo dự thảo Quy hoạch tỉnh (cả ngày).
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung;  Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.  
THỨ NĂM ngày 16/12/2021:  
Sáng:    
 
1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung thừa ủy quyền của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh chủ trì họp Ban Tổ chức xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016 - 2020 (giao phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các ông/bà thành viên Ban Tổ chức: Ông Nguyễn Tiến Cường - PTB.  TT  Ban  TGTU; Ông Phạm Văn Trinh - Chánh VP UBND tỉnh; Ông Nguyễn Minh Quang - GĐ Sở TTTT; Ông Võ Tất Dũng - GĐ Sở Xây dựng; Bà Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính; Ông Lê Văn Quang - CT. Hội VHNT; Bà Đỗ Thị Tâm - Trưởng ban TĐKT, Sở Nội vụ và  các Thành  viên Tổ Thư ký theo Quyết định số 2668/QĐ - UBND  ngày  15/10/2021 của UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Cao Thế Hải; Chuyên viên: Nguyễn Thị Diệu, Trương Thị Mỹ Huệ.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Ban Chủ nhiệm 334 thông qua Đề cương các Đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.  
THỨ SÁU ngày 17/12/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên: Lê Văn Núi.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chủ nhiệm 342, nội dung: thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp Giám định tư pháp (giao Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Huỳnh Thế Phương; Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng.
 3/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
 
Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

hoc tap bac
Hành trinh di san van hoa

3072/GP-SVHTTDL

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Thời gian đăng: 08/11/2022

lượt xem: 98 | lượt tải:37

03/QĐ-SVHTTDL

Quyết định Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời gian đăng: 24/11/2022

lượt xem: 18 | lượt tải:9

1548/KH-SVHTTDL

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thời gian đăng: 09/11/2022

lượt xem: 269 | lượt tải:35

1439 /KH-SVHTTDL

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025” của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

Thời gian đăng: 09/11/2022

lượt xem: 106 | lượt tải:43

824 /QĐ-SVHTTDL

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thời gian đăng: 08/04/2022

lượt xem: 1020 | lượt tải:166
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
Thống kê
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay11,296
  • Tháng hiện tại230,707
  • Tổng lượt truy cập2,873,820
hotline

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây