Thứ năm, 23/05/2024, 05:15
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 50

Lịch làm việc tuần 50

Số kí hiệu LLV502021
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 50 (từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021)
 
 
THỨ HAI ngày 13/12/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc online tại nhà (cả tuần).
3/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền lãnh đạo Văn phòng Sở dự Hội nghị tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.  
Tối:    
  1/ 19h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì duyệt chương trình kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bình Phước (1997 - 2022); Đón chào năm mới 2022 (Giao Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa; Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Phi Long; Ban lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động Đoàn Ca múa nhạc dân tộc.
 
THỨ BA ngày 14/12/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp kiểm điểm đảng viên Trần Đại Chính; kiểm điểm cấp ủy viên Đảng ủy; đánh giá, xếp loại bổ sung đảng viên năm 2021; xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 (giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; đảng viên Trần Đại Chính.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc: Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ ngày 15/12/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung;  Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nội dung: Nghe Đơn vị tư vấn lập quy hoạch báo cáo dự thảo Quy hoạch tỉnh (cả ngày).
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung;  Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.  
THỨ NĂM ngày 16/12/2021:  
Sáng:    
 
1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung thừa ủy quyền của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh chủ trì họp Ban Tổ chức xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016 - 2020 (giao phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các ông/bà thành viên Ban Tổ chức: Ông Nguyễn Tiến Cường - PTB.  TT  Ban  TGTU; Ông Phạm Văn Trinh - Chánh VP UBND tỉnh; Ông Nguyễn Minh Quang - GĐ Sở TTTT; Ông Võ Tất Dũng - GĐ Sở Xây dựng; Bà Nguyễn Thụy Phương Thảo - PGĐ Sở Tài chính; Ông Lê Văn Quang - CT. Hội VHNT; Bà Đỗ Thị Tâm - Trưởng ban TĐKT, Sở Nội vụ và  các Thành  viên Tổ Thư ký theo Quyết định số 2668/QĐ - UBND  ngày  15/10/2021 của UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Phó Trưởng phòng Quản lý TDTT Cao Thế Hải; Chuyên viên: Nguyễn Thị Diệu, Trương Thị Mỹ Huệ.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp Ban Chủ nhiệm 334 thông qua Đề cương các Đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
Chiều:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.  
THỨ SÁU ngày 17/12/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên: Lê Văn Núi.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp Ban Chủ nhiệm 342, nội dung: thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp Giám định tư pháp (giao Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Thanh tra Ngô Hùng Vĩ; Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật; Phó Trưởng phòng Quản lý văn hóa Huỳnh Thế Phương; Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng.
 3/ 16h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
 
Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:11

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 860 | lượt tải:166

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1052 | lượt tải:193

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:101

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1749 | lượt tải:242
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập123
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm121
  • Hôm nay8,541
  • Tháng hiện tại377,184
  • Tổng lượt truy cập8,792,119

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây