hoc tap bac

Lịch làm việc tuần 52/2022

Lịch làm việc tuần 52/2022

Số kí hiệu LLV 52/2022
Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 52 (từ ngày 26/12/2022 đến ngày 31/12/2022
 
THỨ HAI ngày 26/12/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Ban Tổ chức về rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội “Bình Phước chào năm mới năm 2023”
- Địa điểm: Phòng họp B, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
3/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp chuyên môn hệ phong trào Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28/2023.
- Địa điểm: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Phước Long
- Thành phần: Phó Trưởng phòng QLVH Huỳnh Thế Phương, chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.
THỨ BA ngày 27/12/2022:
Sáng:  
  1/ 07h30 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì Hội nghị triển khai công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 (giao Văn phòng Sở phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung; Công chức khối văn phòng Sở trang phục dự Hội nghị: Nam quần tây, áo đồng phục dài tay thắt caravat; nữ áo dài truyền thống).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo các phòng thuộc Sở; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể công chức khối văn phòng Sở; các tập thể, cá nhân được khen thưởng (giao Văn phòng Sở thông báo).
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Camphuchia tỉnh Bình Phước lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước.
THỨ TƯ ngày 28/12/2022:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy thông qua Kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Tỉnh ủy.
Chiều:  
  1/ 14h00 Bí thư Chi bộ Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì Họp Chi ủy Chi bộ định kỳ tháng 12/2022 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Chi ủy viên Chi bộ.
2/ 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức Lễ hội Bình Phước chào năm mới 2023.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
3/ 14h30 Phó Bí thư Chi bộ Huỳnh Thiên Tịnh chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 12/2022 (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.
4/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.
THỨ NĂM ngày 29/12/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung, Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Chương trình Tọa đàm với thanh niên tiêu biểu năm 2022 và tuyên dương thanh niên có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Địa điểm: Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự hội nghị UBND tỉnh giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.
 - Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 14h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023 của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
3/ 15h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp mặt doanh nhiệp, trang trại năm 2022 tại huyện Hớn Quản.
- Địa điểm: UBND huyện Hớn Quản.
4/ 16h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự khóa sổ ngân sách năm 2022.
- Địa điểm: Sở Tài chính
THỨ SÁU ngày 30/12/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLTDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp báo Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28/2023.
- Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Phước Long.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị lần thứ 10 - UBMTTQVN tỉnh, khóa IX.
- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
4/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự tổng kết công tác Thư viện năm 2022.
- Địa điểm: Thư viện tỉnh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh dự Hội nghị thông tin thời sự lần thứ 6 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
- Cùng dự: Đảng ủy viên Trần Tấn Tâm.
 3/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một số nội dung.
 - Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh
THỨ BẢY ngày 31/12/2022:
Sáng:  
  1/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2022
- Địa điểm: Tại Hội trường khu trung tâm Trại giam Tống Lê Chân.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa.
Tối:  
  1/ 21h30 Giám đốc Trần Văn Chung dự Lễ hội “Bình Phước chào năm mới 2023”.
- Địa điểm: Quảng trường 23/3.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh.
 

 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 
Liên kết
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 234 | lượt tải:54

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 1100 | lượt tải:226

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1320 | lượt tải:233

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 899 | lượt tải:133

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 5587 | lượt tải:271
Thống kê
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay7,922
  • Tháng hiện tại313,206
  • Tổng lượt truy cập9,545,512
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây