Thứ bảy, 22/06/2024, 18:33
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 52/2023

Lịch làm việc tuần 52/2023

Số kí hiệu LLV 52/2023
Ngày ban hành 23/12/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 52 (từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023)
 
 
THỨ HAI ngày 25/12/2023:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trị họp hội ý Ban Giám đốc.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong.
2/ 08h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng Quản lý TDTT Vũ Đình Tứ chủ trì họp chuyên môn hệ phong trào giải Việt dã leo núi tỉnh Bình Phước "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 29, năm 2024.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Phước Long
- Cùng dự: Phó trưởng phòng Quản lý TDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp thông qua Kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên Đinh Quốc Thy.
2/ 13h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác năm 2024, định hướng nhiệm vụ công tác đến hết nhiệm kỳ 2021-2026.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 13h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn đi làm việc với các cơ sở lưu trú chuẩn bị công tác tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 29, năm 2024.

- Địa điểm: Tại thị xã Phước Long.
- Cùng đi: Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương, Thanh tra viên Huỳnh Văn Thắng.
 
THỨ BA ngày 26/12/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì làm việc với Thư viện tỉnh về thư viện số (Giao Thư viện tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Giám đốc Thư viện Vũ Ngọc Bích và các thành phần liên quan của Thư viện tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh - UV BCH Hội Người Cao tuổi tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
3/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự các hoạt động Techfest Bình Phước, Bình Phước Innovation Day 2023 và vinh danh Việt Nam Innovation Hub Award 2023 do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.
- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
4/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLVH dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024 do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
5/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLDL dự Lễ Khai Giảng Lớp bồi dưỡng, truyền dạy chương trình cơ bản về sử dụng nhạc cụ đàn đá năm 2023.

- Địa điểm: Điểm du lịch Thanh Tùng, xã Thanh An, huyện Hớn Quản.
- Cùng dự: Đại diễn lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
 
Chiều:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 13h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Hội thảo “Kinh tế nông nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”.
- Địa điểm: Hội trường Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
3/ 15h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh trả lời phỏng vấn Đài PTTH và Báo Bình Phước (Giao phòng QLLVH chuẩn bị nội dung theo Công văn số 814/ĐPTTH&BBP-VNGTQT ngày 19/12/2023).
- Địa điểm: Tại phòng làm việc.
 
THỨ ngày 27/12/2023:  
Sáng:    
  1/ 10h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp báo giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 29, năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp A, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
 - Cùng dự: Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ, Chuyên viên Điểu Thị Mộng Tuyền.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp thông qua Báo cáo tổng kết Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023 thực hiện Đề án "Phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030" (Kế hoạch số 252 UBND ngày 3 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh); thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án du lịch năm 2024 (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung; Lãnh đạo và chuyên viên phòng QLDL.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thông qua kế hoạch tổ chức Chương trình Xuân Chiến sĩ năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
 
THỨ NĂM ngày 28/12/2023:  
Sáng:    
  1/ 09h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp UBND tỉnh: Giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; Xem xét đề xuất vị trí, ranh giới quy hoạch chung các KCN Đông Nam Đồng Phú với diện tích 4.200 ha tại huyện Đồng.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Lễ công bố xã Thanh Lương, thị xã Bình Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
- Địa điểm: Trung tâm Học tập cộng đồng và Văn hóa xã Thanh Lương.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:    
  1/ 13h30 Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung dự Chương trình “Festival Cựu cầu thủ Bóng đá Việt Nam lần thứ 7”.
- Địa điểm: Sân vận động tỉnh.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm Đề án trang bị sách cho cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- Cùng dự: Giám đốc Thư viện tỉnh Vũ Ngọc Bích và viên chức phụ trách của Thư viện; Chuyên viên Nguyễn Thị Dịu.
3/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy đại diện lãnh đạo Văn phòng dự họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Chi cục Thống kê tỉnh.
 
Tối:    
  1/ 19h00 Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung dự Chương trình “Gala Dinner Festival Cựu cầu thủ Bóng đá Việt Nam lần thứ 7”.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
 
THỨ SÁU ngày 29/12/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp thường trực Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh nghe báo cáo tổng kết Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023 thực hiện Đề án “Phát triển Du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” (Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh); thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án du lịch năm 2024 (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung, Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng QLDL Nguyễn Văn Oai.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
3/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật dự Lễ công bố xã Minh Đức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
- Địa điểm: Trụ sở UBND xã Minh Đức, huyện Hớn Quản.
 
Chiều:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
(1) 13h30 Dự Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
(2) 15h00 Dự buổi họp mặt chia tay đồng chí Lê Hải Đăng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nghỉ hưu theo chế độ.
- Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X.
- Địa điểm: Hội trường UBND xã Long Giang, thị xã Phước Long.
3/ 17h00 Các Phó Giám đốc Sở dự liên hoan nhân dịp Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
- Địa điểm: Tại sảnh chính Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
 
THỨ BẢY ngày 30/12/2023:  
Chiều:    
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh đi cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh dự Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893 - 2023) và đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.
- Địa điểm: Tại Quảng trường Lâm viên - Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 
CHỦ NHẬT ngày 31/12/2023:  
Tối:    
  1/ 19h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2024”, trao giải Lễ hội “Ẩm thực đường phố” gây quỹ “Phiên chợ 0 đồng” và trò chơi dân gian.
- Địa điểm: Công viên văn hóa thị xã Bình Long.
 
 


 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)


Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 132 | lượt tải:42

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 973 | lượt tải:199

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1183 | lượt tải:215

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 781 | lượt tải:120

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1854 | lượt tải:261
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay6,634
  • Tháng hiện tại230,412
  • Tổng lượt truy cập9,157,773

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây