Thứ tư, 29/05/2024, 00:48
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 52

Lịch làm việc tuần 52

Số kí hiệu LLV522021
Ngày ban hành 23/12/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 52 (từ ngày 26/12/2021 đến ngày 31/12/2021)
 
 
CHỦ NHẬT ngày 26/12/2021  
Sáng    
  1/ 09h30 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự họp nghe Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài báo cáo Phương án thiết kế Đường hoa Nhâm Dần năm 2022.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
 
THỨ HAI ngày 27/12/2021:  
Sáng:    
  1/ 09h30 Giám đốc Trần Văn Chung - Chủ tịch Hội đồng giám định hiện vật chủ trì họp Hội đồng giám định kết luận giám định niên đại, giá trị lịch sử, giá trị văn hóa của các hiện vật do các nhà sưu tập tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiến tặng (giao Bảo tàng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật.
2/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh nghỉ phép năm 2021 (từ ngày 27/12 đến ngày 31/12/2021).
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc về chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 (giao Phòng Quản lý văn hóa chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc: Trần Thế Anh; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp Ban chủ nhiệm Chương trình phát triển nguồn nhân lực (339). Nội dung: Thông qua dự thảo Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cung ứng cho thị trường lao động trên địa bàn tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp B, Tỉnh ủy.
 
THỨ BA ngày 28/12/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Chu Văn Phong; Chuyên viên Lê Văn Núi.
2/ 09h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 12 (giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Bí thư Chi bộ Trần Thế Anh chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 12/2021 (giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.
2/ 16h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ dự họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước năm 2021.

- Địa điểm: Hội trường Cục thống kê tỉnh Bình Phước.
 
THỨ ngày 29/12/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung - Thành viên Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh dự Hội nghị thông qua Dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (cả ngày).
- Địa điểm: Lầu 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
2/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia Địa điểm thảm sát ở Bù Đốp (16/3/1978) (giao Bảo tàng tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Di tích Địa điểm thảm sát ở Bù Đốp (16/3/1978), ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp.
- Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Sở; Phòng Quản lý văn hóa; Phòng Quản lý du lịch, Bảo tàng tỉnh.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
 
Chiều:  
  1/ 13h30 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh dự Hội nghị thông tin thời sự lần thứ VI/2021; Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận, Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Trưởng phòng Quản lý văn hóa Hồ Tiến Duật dự Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Đoàn CMNDT tỉnh năm 2022.

- Địa điểm: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
 
THỨ NĂM ngày 30/12/2021:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì Hội nghị tổ chức Ngày pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 (giao Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng thuộc Sở; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Toàn thể công chức khối văn phòng Sở; Trưởng, phó các phòng, đội các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc thông qua các Kế hoạch thực hiện các nội dung của Ban Chủ nhiệm 342 (giao các phòng: Quản lý văn hóa; Quản lý TDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Cùng dự: Các Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên Lê Văn Núi.
2/ 17h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung dự họp mặt cuối năm ngành Tài chính.
- Địa điểm: Sở Tài chính.
 
THỨ SÁU ngày 31/12/2021:  
Sáng:    
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung làm việc tại trụ Sở.
2/ 09h00 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung chủ trì họp Ban Tổ chức Cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ III, năm 2021. Nội dung: thống nhất Quyết định công nhận giải thưởng cuộc thi (giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Mời dự: Ông Hồ Hải Thạch - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (giao Bảo tàng tỉnh mời).
- Thành phần: Các thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 2819/QĐ-SVHTTDL ngày 28/10/2021 (gồm: Trưởng phòng Quản lý Văn hóa Hồ Tiến Duật; Giám đốc Bảo tàng Tô Văn Hoàng; Phó Giám đốc Bảo tàng Lò Văn Dinh; Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha; Phó Trưởng phòng Nghệp vụ Bảo tồn, Bảo tàng Lê Văn Năm.
3/ Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc online tại nhà.  

4/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Dương Thị Thanh Vị dự Hội nghị tổng kết năm 2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp.
 
Chiều:    
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết công tác năm 2021 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
-  Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh.
2/ 
Phó Giám đốc Trần Thế Anh làm việc online tại nhà.  

3/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung:
(1) 14h00 Dự họp Ban Chủ nhiệm 342 nghe các ngành báo cáo: (1) Sở LĐ-TB&XH báo cáo: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (gồm: (i) Kế hoạch Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS năm 2022; (ii) Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2022-2025). (2) Ban Dân tộc tỉnh báo cáo: Mô hình “Làng thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước” (3) Sở Y tế báo cáo: Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và năng lực khám và điều trị bệnh cho nhân dân.
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
(2) 16h00 Dhọp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến đến cấp xã.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
 
 
  Lưu ý:
- Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
- Đề nghị các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19./.
 
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)

 
Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 63 | lượt tải:18

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 882 | lượt tải:170

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1076 | lượt tải:198

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:103

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1772 | lượt tải:245
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay5,256
  • Tháng hiện tại482,319
  • Tổng lượt truy cập8,897,254

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây