Thứ bảy, 22/06/2024, 18:55
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

lịch làm việc tuần 49/2023

Lịch làm việc tuần 49/2023

Số kí hiệu LLV 49/2023
Ngày ban hành 02/12/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 49 (từ ngày 04/12/2023 đến ngày 09/12/2023)
 
 
THỨ HAI ngày 04/12/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XII (Cả ngày).
- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
2/ 08h00 Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XII (Cả ngày).
- Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
3/ 08h00 Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thế Anh ủy quyền Đảng ủy viên Trần Tấn Tâm chủ trì điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XII (Cả ngày; Giao Văn phòng Sở chuẩn bị kết nối đường truyền, hội trường và bố trí nhân viên giữ xe).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Cùng dự: Toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.
4/ 07h30 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023 (Cả ngày).
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Sở.
- Cùng tiếp: Chuyên viên Huỳnh Văn Thắng.
 
Chiều:    
  1/ 16h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh chủ trì họp nghe báo cáo Chương trình Chào xuân mới (Giao Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh, Trưởng phòng QLVH Hồ Tiến Duật, Giám đốc Trung tâm VH tỉnh Ngô Hùng Vĩ, Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nguyễn Nguyên Nhân.
 
THỨ BA ngày 05/12/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự họp Thường trực Ban Tổ chức giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 29, năm 2024 rà soát lại công tác chuẩn bị tổ chức giải lần thứ 29, năm 2024 (Giao phòng QLTDTT chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Cùng dự: Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Chánh Văn phòng Chu Văn Phong chủ trì họp nghe báo cáo, đánh giá việc triển khai phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành đã được đầu tư năm 2020 (Giao Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung và báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ, Đại diện lãnh đạo phòng QLVH, Giám đốc bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng, Chuyên viên Trần Văn Luân, Viên chức phụ trách hệ thống phần mềm Bảo tàng tỉnh.
4/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLTDTT dự và làm việc với UBND huyện Bù Đăng kiểm tra công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Đăng.
- Cùng dự: Chuyên viên phòng QLTDTT, đại diện Thanh tra Sở.
 
Chiều:    
  1/ Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
(1) 14h00 Chủ trì trao Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân; Chuyên viên Lê Văn Núi.
(2) 14h30 Chủ trì họp giao ban các đơn vị trực thuộc Sở (Giao Văn phòng chuẩn bị nội dung báo cáo).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng các phòng thuộc Sở; Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Chuyên viên Đinh Quốc Thy.
(3) 16h00 Chủ trì họp Ban Giám đốc thông qua kế hoạch tổ chức Caravan Famtrip Mời bạn về Bình Phước - Tam long hội tụ (Giao phòng QLDL chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung; Trưởng phòng QLDL Nguyễn Thanh Sơn; Chuyên viên Phạm Thị Kim Kha.
2/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLTDTT dự và làm việc với UBND huyện Đồng Phú kiểm tra công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: UBND huyện Đồng Phú.
- Cùng dự: Chuyên viên phòng QLTDTT; đại diện Thanh tra Sở.
 
THỨ ngày 06/12/2023:  
Sáng:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước lần thứ nhất năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ dự và làm việc với UBND huyện Bù Gia Mập kiểm tra công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: UBND huyện Bù Gia Mập.
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên phòng QLTDTT, đại diện Thanh tra Sở.
 
Chiều:  
  1/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự buổi làm việc thống nhất Kế hoạch và một số nội dung liên quan đến tổ chức Lễ Tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XVI, năm 2022-2023.
- Địa điểm: Tại phòng họp B, trụ sở Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ dự và làm việc với UBND thị xã Phước Long kiểm tra công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: UBND thị xã Phước Long.
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên phòng QLTDTT, đại diện Thanh tra Sở.
4/ 14h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Cao Lương dự Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở  cơ sở.
- Địa điểm: Hội trường C, Trường Chính trị tỉnh.
 
THỨ NĂM ngày 07/12/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h45 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh dự kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (Từ ngày 07/12 đến hết ngày 08/12/2023; Trang phục: Comple hoặc quần tây, áo sơ mi, thắt caravate; Ghế ngồi mang số 87, hàng thứ 4, dãy ghế thứ 3).
- Địa điểm: Hội trường Lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 08h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh ủy quyền Trưởng phòng QLTDTT Vũ Đình Tứ dự và làm việc với UBND huyện Phú Riềng kiểm tra công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
- Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.
- Cùng dự: Phó Trưởng phòng QLTDTT Cao Thế Hải, Chuyên viên phòng QLTDTT, đại diện Thanh tra Sở.
 
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.  
THỨ SÁU ngày 08/12/2023:  
Sáng:    
  1/ 08h00 Bí thư Chi bộ Nguyễn Khắc Vĩnh chủ trì họp Chi ủy Chi bộ rà soát công tác tổ chức kiểm điểm, đánh giá Đảng viên cuối năm.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Chi ủy viên.
2/ Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
3/ 07h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ngô Hùng Vĩ dự Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.
- Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh (số 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4).
 
Chiều:    
  1/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 16h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLVH dự Lễ hội Mừng lúa mới của đồng bào S’Tiêng tại xã Thanh An, huyện Hớn Quản.

- Địa điểm: Nhà Văn hóa ấp Bù Dinh, xã Thanh An, huyện Hớn Quản.
 
Tối:    
  1/ 18h00 Các Phó Giám đốc Sở dự Chương trình Gala Dinner của sự kiện Lễ công nhận quần thể Cây Di sản Việt Nam tại tiểu khu 379, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Adela Center, 271 Quốc lộ 14, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài.
2/ 19h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ngô Hùng Vĩ dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 10 năm Ngày UNESCO chính thức vinh danh loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử vùng Nam bộ của Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (05/12/2013 - 05/12/2023).

- Địa điểm: Khu A, Công viên 23/9, Quận 1 (khu vực đầu công viên giáp với chợ Bến Thành đoạn Lê Lai giao với Trần Hưng Đạo).
 
THỨ BẢY ngày 09/12/2023:  
Sáng:    
  1/ 07h00 Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh đi khám sức định kỳ cho cán bộ thuộc diện khám sức khỏe 01 năm 1 lần năm 2023 (Lưu ý: Lấy máu xét nghiệm chỉ thực hiện vào buổi sáng hoặc phải nhịn ăn ít nhất 06 tiếng đồng hồ trước khi lấy máu xét nghiệm).
- Địa điểm: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước.
2/ 08h30 Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung dự Lễ công nhận quần thể Cây Di sản Việt Nam tại tiểu khu 379, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.
- Địa điểm: Tại tiểu khu 379, rừng Mã Đà, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.
3/ 09h30 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền đại diện lãnh đạo phòng QLVH dự Khánh thành Cổng di tích lịch sử địa điểm Căn cứ Cụ Hậu cần Quân giải phóng Miền nam Việt Nam (1973 – 1975) và Dâng hương Khu Lưu niệm.
- Địa điểm: Xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh.
 


 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo./.  
 
(Lịch này thay giấy mời)
  TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG


(đã ký)Chu Văn Phong
 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 132 | lượt tải:42

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 973 | lượt tải:199

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1183 | lượt tải:215

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 781 | lượt tải:120

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1854 | lượt tải:261
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay6,634
  • Tháng hiện tại230,512
  • Tổng lượt truy cập9,157,873

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

Liên kết thông tin

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây