Chủ nhật, 16/06/2024, 21:27
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Động lực thi đua từ cải cách hành chính

Thứ hai - 01/04/2024 23:39 97 0

Cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp chính quyền địa phương và của cả hệ thống chính trị. Bình Phước đã ghi dấu ấn đậm nét trong tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, xây dựng nền hành chính ngày càng hiện đại, với phương châm lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả. Đây chính là cơ sở, là động lực để Bình Phước tiếp đà đổi mới, triển khai những giải pháp để nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bài 1:
CẢI CÁCH KHÔNG GIỚI HẠN

UBND tỉnh vừa công bố chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2023. Kết quả cho thấy, nhiều sở, ngành, địa phương đã nỗ lực vươn lên, đạt thứ hạng cao hơn so với năm 2022, song cũng có nhiều đơn vị bị tụt bậc. Xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023 dựa trên nhiều tiêu chí, thể hiện khá toàn diện các mặt hoạt động, trong đó đáng chú ý vẫn là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng nâng cao.

Thị xã Chơn Thành đẩy mạnh triển khai chữ ký số cá nhân cho người dân để thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính

 

Với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ CCHC, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đang không ngừng nỗ lực thi đua nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành với mong muốn mang đến sự thuận lợi, hài lòng nhất cho tổ chức, cá nhân. Bình Phước đang cung cấp 1.481 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, xếp thứ 7 cả nước. Trong năm 2023, hồ sơ giải quyết đúng hạn cho người dân, tổ chức đạt 95,12%.

Nỗ lực tạo đột phá

Qua kết quả chỉ số CCHC cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ CCHC. 14/31 cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ số đạt hơn 90%; 16/31 cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ số từ 80% đến dưới 90% và còn 1/31 cơ quan có chỉ số dưới 80%. Cơ quan có chỉ số cao nhất đạt 95,30%, cơ quan có chỉ số thấp nhất đạt 73%. Có 10/31 cơ quan, đơn vị, địa phương đạt thứ hạng tăng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp, nắm vững TTHC để hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp, tránh để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần

Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị xuất sắc dẫn đầu với 93,96 điểm. Kết quả này đã minh chứng cho tinh thần kiên trì đổi mới với nhiều giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh. Hằng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đều tham mưu UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC của ngành theo quy định. Hiện sở có tổng 139 TTHC, trong đó 117 TTHC cấp tỉnh, 23 TTHC cấp huyện. 100% TTHC của sở đã thực hiện dịch vụ công toàn trình, giải quyết hoàn toàn trên môi trường mạng. Hơn 98% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa. 100% TTHC của sở đều được cắt giảm 1/3 thời gian so với quy định của Trung ương.

Sở xác định, muốn CCHC tốt thì phải kết hợp nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là con người. Từng cán bộ, công chức phải nắm vững TTHC để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp giải quyết một cách nhanh nhất với tinh thần, thái độ thân thiện, gần gũi, tránh để người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, qua đó cải thiện tốt hơn môi trường đầu tư kinh doanh. Điều này đã nâng kết quả hồ sơ được giải quyết đúng hẹn đạt 100%.

Ông HUỲNH VĂN MINH, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

 

Qua đánh giá, các cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ số CCHC tốt đều đã chủ động, tích cực và trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ CCHC UBND tỉnh giao. Sâu sát trong kiểm tra, đánh giá, có giải pháp, sáng kiến mới áp dụng vào nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, điển hình là Sở Thông tin và Truyền thông. Những năm qua, sở đã tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin nhằm số hóa hồ sơ, đơn giản quy trình giải quyết TTHC trực tuyến. Tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, nhất là đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy CCHC, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho rằng: Một trong những điểm mới trong công tác CCHC của sở là khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức phát huy các giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm, tìm ra các bất cập, trên cơ sở đó tìm tòi, sáng tạo, áp dụng cách làm mới để rút ngắn thời gian, đơn giản quy trình giải quyết hồ sơ. Sở cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực này, hiện 100% TTHC của sở thực hiện ở mức toàn trình, đơn giản hóa trình tự, cách thức thực hiện cho người dân, doanh nghiệp. Hạ tầng số đang được hoàn thiện theo hướng tốt hơn, từ đó người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng giao dịch, giải quyết các thủ tục mà không cần đến trụ sở các cơ quan nhà nước.

Nâng cao chất lượng phục vụ

Ở khối địa phương, thị xã Phước Long cũng luôn trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số CCHC. Với quan điểm lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu cốt lõi, trong quá trình thực hiện công vụ, thị xã khuyến khích cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả rút ngắn thời gian giải quyết công việc; luôn tôn trọng và giữ lời hứa với nhân dân, đảm bảo đúng thời gian trả hồ sơ; tận tình hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Thị xã Phước Long lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu cốt lõi trong quá trình thực hiện công vụ

Phước Long có giá trị sản xuất công nghiệp cao so với bình quân chung cả tỉnh, song số lượng doanh nghiệp lại không nhiều, ngành nghề chủ yếu là sản xuất, chế biến hạt điều, thời gian qua thị xã đã có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp rất hiệu quả. Anh Nguyễn Minh Hiếu, Phó Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp số Bình Phước chia sẻ: “Sự phát triển của hợp tác xã, doanh nghiệp luôn có sự đồng hành của lãnh đạo thị xã, nhất là việc chủ động lắng nghe, kịp thời nắm bắt các phản hồi chính sách, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, công khai, minh bạch các quy hoạch, rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết TTHC. Điều này đã tạo thuận lợi rất lớn cho doanh nghiệp”.

Ông Nguyễn Ngọc Công, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long nhấn mạnh: “Thị xã luôn cầu thị, lắng nghe, giao nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm cho từng cán bộ phụ trách, khuyến khích cán bộ, công chức rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ trên tinh thần tôn trọng, giữ lời hứa với nhân dân, doanh nghiệp. Chúng tôi nâng cao chất lượng CCHC thông qua các mô hình chính quyền thân thiện phù hợp với đặc thù địa phương”.

Bên cạnh những sở, ngành, địa phương thi đua CCHC vươn lên dẫn đầu thì qua đánh giá, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương bị 0 điểm và chưa đạt điểm tối đa do chưa hoàn thành nhiệm vụ CCHC mà UBND tỉnh giao; chưa có những giải pháp, sáng kiến hay trong CCHC; chưa giải quyết đúng hạn TTHC cho người dân, tổ chức; vẫn còn cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật… Điều đó cho thấy, mỗi đơn vị, địa phương phải có sự nỗ lực, quyết tâm mạnh mẽ, quyết liệt hơn, bởi nếu sự nỗ lực không đủ lớn, sẽ dễ dàng bị đẩy lại phía sau trong cuộc đua CCHC.

Chỉ số CCHC năm 2023 của Bình Phước được thực hiện trên phần mềm xác định chỉ số CCHC và phương pháp điều tra xã hội học dựa trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, kết quả mà các sở, ngành, địa phương đạt được thể hiện khá toàn diện các mặt hoạt động liên quan đến CCHC. Đây là công cụ có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030. Việc đánh giá xếp loại chỉ số CCHC hằng năm đã tạo động lực cho các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kết quả này cũng chính là căn cứ, động lực để các sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp thi đua nâng cao hiệu quả CCHC năm 2024 và những năm tiếp theo.

Nguồn tin: Báo Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết thông tin

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

85/KL-TTr

Kết luận thanh tra vViệc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 122 | lượt tải:34

BC

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 09/10/2023

lượt xem: 945 | lượt tải:188

Số 2021/KL-SVHTTDL

Kết luận thanh tra chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh

Thời gian đăng: 15/08/2023

lượt xem: 1161 | lượt tải:207

18/2023/QĐ-UBND

Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 08/11/2023

lượt xem: 769 | lượt tải:112

TL52

Thể lễ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Thời gian đăng: 28/02/2023

lượt xem: 1831 | lượt tải:252
Thông tin dịch vụ công
Công tác tuyên truyền
dichvucong
Công tác thanh niên
http://chinhphucdinhcaobara.vn/vi/
VNeID
covid 19
app bluezone
UPU
banner 300x150 PA2
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay8,774
  • Tháng hiện tại170,491
  • Tổng lượt truy cập9,097,852
ĐÁNH GIÁ ĐỘ HÀI LÒNG

Mức độ hài lòng của bạn thế nào?

global html

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Trần Thế Anh
Địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Phone/fax: 0271.3883160 - Email của Sở: svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Email BBT: Banbientapsovhttdlbinhphuoc@gmail.com

web basic 2x
ipv6 ready
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây